INRIKES BILAGA

Bilagan utkommer med Expressen, GT, Kvällsposten inom storstadsområdet. Finns även att läsa online från utgivningsdatum och framåt.

Räckvidd: 523 000
Kontakt: Susanne Lundh
Redaktör: Åsa Larsson